LOP ja ROK -kurssien uudistus

Lääkehoidon osaamisen perusteet- kurssi on uudistunut

LOP-kurssin sisältö on päivitetty, ja kurssin graafinen ulkoasu on uudistettu. Kurssin saavutettavuuteen ja käytettävyyteen on tehty parannuksia. Kurssin teksteissä on pyritty entistä helppolukuisempaan yleiskieleen.

Rokottamislupaan liittyvä teoreettisen osaamisen varmistamisen osa on poistettu uudistetulta LOP-kurssilta ja eriytetty omaksi kurssikseen. Tämä muutos on tehty LOP-kurssia käyttävien asiakkaiden toiveesta ja sen toivotaan helpottavan rokottamiseen liittyvän materiaalin löytymistä ja selventävän sitä kenelle ROK-kurssin suorittaminen kuuluu. Jatkossa LOP-kurssin tilaukseen ei siis enää sisälly rokottamislupaan liittyvää osiota.
PKV (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet) -osa sisältyy LOP-kurssiin kuten ennenkin. 

Uusi kurssi: ROK – Rokottamisen perusteet

ROK – Rokottamisen perusteet -kurssi sisältää päivitetyt tiedot rokottamisesta.
Kurssi on tarkoitettu rokottamisen teoreettisen osaamisen varmistamiseen ja se pohjautuu THL:n rokotustoiminnan linjauksiin.

Kurssilla käydään läpi rokotustoiminnan perusteet, rokotteiden antaminen ja vaaratilanteissa toimiminen. Lisäksi käydään läpi kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet ja niillä ehkäistävät taudit sekä COVID-19-pandemiarokote. ROK-kurssin julkaisun myötä aiemmin kurssivalikoimassamme ollut COVID-kurssi poistuu tarjonnasta, ja COVID-osioita vanhoilla kursseilla ei päivitetä.

Kurssin eriyttäminen on lisännyt kurssien ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Tämän takia lääkehoidon osaamisen perusteiden ja rokottamisen perusteiden sisältöjen yhteishinta on korkeampi kuin aikaisemmin.