Uusi VARO-kurssi julkaistaan Maailman potilasturvallisuuspäivänä

Uusi lääkitysturvallisuusaiheinen VARO-kurssi on toivottu lisäys LOVe-kurssivalikoimaan

Mistä lääkehoidon turvallisuus koostuu?
Miten voimme tunnistaa, ennakoida ja estää vaaratilanteita?
Miten voimme toiminnallamme lisätä lääkitysturvallisuutta?

Uusi VARO (Varmista turvallinen lääkehoito) -kurssi vastaa esimerkiksi näihin kysymyksiin.

Kurssin suorittaja saa perustiedot lääkitysturvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on, että kurssin suorittaja motivoituu havainnoimaan, pohtimaan ja kehittämään lääkitysturvallisuutta ja oman työyhteisönsä turvallisuuskulttuuria.
Mitkä tekijät edistävät ja mitkä estävät lääkitysturvallisuuden toteutumista?

Kurssilla on kuusi oppituntia, pohdintatehtäviä ja itsearviointi. Pohdintatehtävät on toteutettu niin, että vastauksia voidaan hyödyntää tutkimus- ja kehittämistarkoituksessa.

Kurssiin on liitettävissä työkalu, jolla LOVe-asiakasorganisaatio voi kerätä VARO-kurssin avulla omaan käyttöönsä tietoa esimerkiksi työntekijöiden ilmoittamista riskilääkkeistä. Pohdintatehtävien vastaukset tallentuvat nimettöminä ja kurssin suorittajalta pyydetään suostumus pohdintatehtävien vastausten käyttöön lääkitysturvallisuuden kehittämistyössä.

VARO-kurssi on tarkoitettu lisäämään koko työyhteisön lääkitysturvallisuusosaamista.
Kurssi on ensimmäinen LOVe-kurssi, jonka sisältö sopii myös lääkehoitoa toteuttavan yksikön hallinto- ja johtotehtävissä oleville henkilöille.

VARO-kurssin sisältö pohjautuu WHO:n Patient Safety Curriculum Guide -ohjeistuksen lääkitysturvallisuusosaan Improving medication safety.

VARO-kurssin tekijät ovat lääkitysturvallisuuden ja sen tutkimuksen parissa pitkään työskennelleitä lääkintä- ja opetusalan ammattilaisia. Kurssi on tuotettu Kuopion Yliopistollisessa Sairaalassa.

Kurssia on loppukesän aikana pilotoitu useissa erilaisissa sote-organisaatiossa. Julkaistavaa kurssia ovat kommentoineet lääkitysturvallisuuden asiantuntijat ympäri Suomen.

VARO – Varmista turvallinen lääkehoito -kurssi julkaistaan Maailman potilasturvallisuuspäivänä 17.9.

Kysy lisää kurssista: love@awanic.fi