Maailman potilasturvallisuuspäivä 17.9.2023

World Patient Safety Day 2023

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään 17.9.2023. Päivän teemana on tänä vuonna asiakkaan, potilaan ja läheisen ääni kuuluville. Katso myös asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tiedot maailman potilasturvallisuuspäivään liittyvistä tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista. Turvallisen lääkehoidon varmistaminen edellyttää moniammatillista toimintaa, jonka keskiössä on lääkkeen käyttäjä eli potilas tai asiakas sekä hänen läheisensä. Potilaan ja asiakkaan ottaminen mukaan lääkehoidon suunnitteluun ja sitouttaminen lääkehoitoon … Read more

Lääkehoidon päivä 16.3.2023

Kansallista Lääkehoidon päivää vietetään 16.3.2023 teemalla Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi. Lääkehoidon sujuvuutta voidaan tukea lisäämällä asiakkaan ja potilaan tietoisuutta hänen käyttämästään lääkityksestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on antaa luotettavaa lääketietoa lääkkeen käyttäjälle. WHO on listannut viisi keskeistä ajankohtaa, joissa tulee varmistaa, että lääkkeen käyttäjä saa riittävästi tietoa käyttämästään lääkehoidosta: Tutustu viiden kohdan kysymyslistaan … Read more

LOP ja ROK -kurssien uudistus

Lääkehoidon osaamisen perusteet- kurssi on uudistunut LOP-kurssin sisältö on päivitetty, ja kurssin graafinen ulkoasu on uudistettu. Kurssin saavutettavuuteen ja käytettävyyteen on tehty parannuksia. Kurssin teksteissä on pyritty entistä helppolukuisempaan yleiskieleen. Rokottamislupaan liittyvä teoreettisen osaamisen varmistamisen osa on poistettu uudistetulta LOP-kurssilta ja eriytetty omaksi kurssikseen. Tämä muutos on tehty LOP-kurssia käyttävien asiakkaiden toiveesta ja sen toivotaan … Read more

Uusi VARO-kurssi julkaistaan Maailman potilasturvallisuuspäivänä

WHO:n Maailman Potilasturvallisuuspäivä 17.9.2022

Uusi lääkitysturvallisuusaiheinen VARO-kurssi on toivottu lisäys LOVe-kurssivalikoimaan Mistä lääkehoidon turvallisuus koostuu?Miten voimme tunnistaa, ennakoida ja estää vaaratilanteita?Miten voimme toiminnallamme lisätä lääkitysturvallisuutta? Uusi VARO (Varmista turvallinen lääkehoito) -kurssi vastaa esimerkiksi näihin kysymyksiin. Kurssin suorittaja saa perustiedot lääkitysturvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on, että kurssin suorittaja motivoituu havainnoimaan, pohtimaan ja kehittämään lääkitysturvallisuutta ja oman työyhteisönsä turvallisuuskulttuuria.Mitkä … Read more