Kunnande i läkemedelsbehandling på nätet

Kunnande i läkemedelsbehandling på nätet

LOVe är en tjänst för säkerställande av kompetens i läkemedelsbehandling.
I vårt utbud finns lämpliga kurser för olika behov av att säkerställa kompetensen.
Våra kurser har utarbetas i enlighet med SHM:s handbok Säker läkemedelsbehandling.

Högklassig och aktuell

Vårt multiprofessionella team svarar för utarbetandet av kurserna.
Vi utarbetar kurserna i samarbete med andra experter.
Vi samlar in respons av våra kunder och utvecklar kurserna fortgående.

Anskaffa kurser enkelt

Beställ kurser i vår webbutik eller begär en offert till din organisation!

Kunnande i läkemedelsbehandling sedan 2007

 • 13 kurser
 • 1000+ klientorganisationer
 • 17 välfärdsområde som kunder
 • 100 000+ användare i 2023

Kurser

Vilka kurser borde min organisation välja?

Beakta följande saker när du väljer kurser:

 • Hurdan läkemedelsbehandling genomförs i din enhet?
 • Hur krävande läkemedelsbehandlingen är som genomförs i din enhet?
 • Hurdan professionell bakgrund har anställda i din enhet?

När du väljer kurser, ta också hänsyn till kunder som din organisation har:

 • Till vilka åldersgrupper hör kunder som behandlas i din enhet?
 • Vad behöver kunderna i din enhet medicinering mot?
 • Vilka specialgrupper av kunder möter dina anställda?

Det är möjligt att skapa webbutbildningshelheter av kursurval efter varje arbetsenhets och organisations behov.

Kontrollera vid behov läkemedelsbehandlingsplan i din organisation och hur säkerställande av kompetensen har beskrivits i varje arbetsenhet.

Blev du intresserad av kursurvalet?

Kontakta oss, vi svarar gärna på frågor och kan erbjuda tilläggsmaterial till våra kurser.

Prislista

Allt i ett

124€ / kurs* / deltagare
Innehåller 180 dagar prestationstid
inkl. moms. 24%

Beställä Allt i ett -kurser från vår webbutik.

Allt i ett –modellen är ett lätt och snabb sätt för utföra LOVe-kurser.

 • Modellet passar bra för privatpersoner, småföretag och tillfällig behöv för kursen.
 • I Allt i ett -modellen är antalet de anställda, som är skyldiga att kunna läkemedelsbehandling, mindre än 25.

Allt i ett -modellen betyder att du kan beställa kurser för dig själv eller för anställda i ditt företag.

 • Allt kursmaterial finns på nätet och det behövs bara internetanslutning och webbläsare för att använda materialet.
 • Koderna skickas till deltagarnas e-postadresser.
 • Beställda kurser kan studeras fritt under kodernas giltighetstid.
 • Tentamina övervakas av en tentamensövervakare.

*Med undantag ROK- och PKV kurser: 62€ / deltagare.

Beställä Allt i ett -kurser från vår webbutik.

Servermodell

Servermodellen passar bra, om:

 • Det finns ett kontinuerligt behov för LOVe-utbildning
 • Antalet de anställda, som är skyldiga att kunna läkemedelsbehandling, är större än 25.

Om du väljer servermodellen, skapas det en enskild lärandemiljö till din organisations förfogande.

 • Lärandemiljön är den allmänt använda Moodle-plattformen. Plattformen används med en webbläsare.
 • Användarna kan själva registrera sig i miljön, vilket minskar underhållet.
 • Awanic Oy tar hand om lärandemiljöns och kursernas teknisk administration.
 • Kurser uppdateras automatiskt till servermodellkundernas lärandemiljöer.


Vid prissättningen har vi tagit hänsyn till större och mindre arbetsenheter och organisationer.


Ta kontakt och infordra anbud!

Vanliga frågor

Att beställa kurser

Att utförä kurser

Tentamen och tentamenscertifikat

Kontaktuppgifter

Förfrågor och anbudsbegäran

Kom ihåg att nämna följande i anbudsbegäran:

 • Antalet de anställda, som är skyldiga att kunna läkemedelsbehandling
 • Vilka LOVe-kurser du är intresserad av.

Anbudsbegäran kan skickas till love@awanic.fi

Om du har frågor om kursen, titta först på vår Vanliga frågor-avdelning innan du kontaktar oss.

Våra kunder

Pohjanmaan hyvinvointialue Österbottens välfädsområde
Tempore
Neuroliitto Ry
Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö YTHS
Folkhälsan välfärd Ab
Kaiku24 Oy
Attendo
Norra Savolax välfärdsområde
Terveystalo
Lääkärikeskus Aava Oy
Savas-säätiö
Mehiläinen

Producenterna av LOVe

Jouni Ahonen
Sairaala-apteekkari, FaT

Reija Antikainen
SH, TTM, Koulutusasiantuntija

Elisa Pennanen

Elisa Pennanen
Proviisori, LuK, LHA-erityispätevyys

Hillevi Rautiainen

Hillevi Rautiainen
ESH, Verkkokoulutuksen asiantuntija

Susanna Saano

Susanna Saano
Proviisori, FaT, LHKA-erityispätevyys

Norra Savolax välfärdsområde

Det mångprofessionnella LOVe-teamet bestående av yrkespersoner inom farmaci, vårdbranschen och webbutildning ansvarar för innehållsproduktionen av LOVe-material och uppdateringen av det. LOVe-kurserna produceras i samarbete med kompetenta aktörer inom social- och hälsovårdsbranchen.

Alla rättigheter till LOVe-materialet ägs av Norra Savolax välfärdsområde sjukhusapoteket.
Det tekniska underhållet av kurserna sköts av Awanic Oy.

Läroanstaltsamarbete

Vi samarbetar bl. a. med följande läroanstalter:

SataEdu - Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Turun kristillinen opisto
Careeria Oy