Lääkehoidon päivä 14.3.2024

Lääkehoidon päivä on joka päivä

Hyvää Lääkehoidon päivää! Tänä vuonna päivää vietetään teemalla: Lääkehoidon päivä on joka päivä.  Päivän tavoitteena on rohkaista lääkkeiden käyttäjiä ja terveydenhuollon ammattilaisia kysymään ja keskustelemaan lääkkeistä ja lääkehoidoista.  Lääkehoidon toteuttaminen on terveydenhuollon ammattilaisten jokapäiväistä työtä. Jatkuva osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen kuuluu ammattilaisen velvollisuuksiin, jotta asiakkaille/potilaille voidaan taata turvallinen lääkehoito. LOVe-kurssit ovat tenttikertojen välilläkin hyödynnettävissä osaamisen … Read more

MiniLAS: Uusi kurssi varhaiskasvatuksen ja koulun työntekijöille

Lapsi- ja lääkekohtainen lääkehoidon osaaminen eli tuttavallisemmin MiniLAS-kurssi on julkaistu.  MiniLAS-kurssi on suunnattu lisäkoulutukseksi ja osaamisen varmistamiseen varhaiskasvatuksen ja koulun työntekijöille, jotka osallistuvat lasten ja nuorten lääkehoidon toteuttamiseen.MiniLAS-kurssi on tehty yhteistyössä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa.   Kurssilla käydään läpi lasten ja nuorten yleisimmät pitkäaikaissairaudet ja niiden lääkehoito.Kurssilla voi tarvittaessa suorittaa myös PKV- ja N-osion lapsi- ja … Read more

Lapsen oikeuksien viikko 20.–26.11.2023

Lasten oikeuksien viikko 20-26.11.2023.

Lapsen oikeuksien viikolla teemana on: Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin. Osana hyvinvointia lapsilla on oikeus saada hänelle määrätty lääkehoito oikein ja turvallisesti toteutettuna.  LOVe-koulutuskokonaisuudessa on huomioitu lasten ja nuorten lääkehoidon osaamisen eritystarpeita:   Lue lisää tietoa Lapsen oikeuksien päivästä ja viikosta Lastensuojelun Keskusliiton ylläpitämältä sivustolta www.lapsenoikeudet.fi 

Selkeän kielen päivä 13.10.2023

Selkeän kielen päivä 2023

Selkeän kielen päivänä 13.10.2023 on hyvä kohdistaa ajatus siihen miten kieltä käytetään ja tuotetaan.LOVe-koulutuksia uudistettaessa pyrimme parantamaan kurssien saavutettavuutta ja kiinnittämään huomiota myös selkeään kieleen. Lue lisää tietoa Selkeän kielen päivästä Kotuksen sivuilta, ja katso Selkeän kielen päivän 2023 puheenvuorot ja keskustelut tallenteena Youtubessa.

Maailman potilasturvallisuuspäivä 17.9.2023

World Patient Safety Day 2023

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään 17.9.2023. Päivän teemana on tänä vuonna asiakkaan, potilaan ja läheisen ääni kuuluville. Katso myös asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tiedot maailman potilasturvallisuuspäivään liittyvistä tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista. Turvallisen lääkehoidon varmistaminen edellyttää moniammatillista toimintaa, jonka keskiössä on lääkkeen käyttäjä eli potilas tai asiakas sekä hänen läheisensä. Potilaan ja asiakkaan ottaminen mukaan lääkehoidon suunnitteluun ja sitouttaminen lääkehoitoon … Read more

Lääkehoidon päivä 16.3.2023

Kansallista Lääkehoidon päivää vietetään 16.3.2023 teemalla Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi. Lääkehoidon sujuvuutta voidaan tukea lisäämällä asiakkaan ja potilaan tietoisuutta hänen käyttämästään lääkityksestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on antaa luotettavaa lääketietoa lääkkeen käyttäjälle. WHO on listannut viisi keskeistä ajankohtaa, joissa tulee varmistaa, että lääkkeen käyttäjä saa riittävästi tietoa käyttämästään lääkehoidosta: Tutustu viiden kohdan kysymyslistaan … Read more

LOP ja ROK -kurssien uudistus

Lääkehoidon osaamisen perusteet- kurssi on uudistunut LOP-kurssin sisältö on päivitetty, ja kurssin graafinen ulkoasu on uudistettu. Kurssin saavutettavuuteen ja käytettävyyteen on tehty parannuksia. Kurssin teksteissä on pyritty entistä helppolukuisempaan yleiskieleen. Rokottamislupaan liittyvä teoreettisen osaamisen varmistamisen osa on poistettu uudistetulta LOP-kurssilta ja eriytetty omaksi kurssikseen. Tämä muutos on tehty LOP-kurssia käyttävien asiakkaiden toiveesta ja sen toivotaan … Read more

Uusi VARO-kurssi julkaistaan Maailman potilasturvallisuuspäivänä

WHO:n Maailman Potilasturvallisuuspäivä 17.9.2022

Uusi lääkitysturvallisuusaiheinen VARO-kurssi on toivottu lisäys LOVe-kurssivalikoimaan Mistä lääkehoidon turvallisuus koostuu?Miten voimme tunnistaa, ennakoida ja estää vaaratilanteita?Miten voimme toiminnallamme lisätä lääkitysturvallisuutta? Uusi VARO (Varmista turvallinen lääkehoito) -kurssi vastaa esimerkiksi näihin kysymyksiin. Kurssin suorittaja saa perustiedot lääkitysturvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tarkoituksena on, että kurssin suorittaja motivoituu havainnoimaan, pohtimaan ja kehittämään lääkitysturvallisuutta ja oman työyhteisönsä turvallisuuskulttuuria.Mitkä … Read more