Maailman potilasturvallisuuspäivä 17.9.2023

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään 17.9.2023. Päivän teemana on tänä vuonna asiakkaan, potilaan ja läheisen ääni kuuluville.

Katso myös asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tiedot maailman potilasturvallisuuspäivään liittyvistä tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista.

Turvallisen lääkehoidon varmistaminen edellyttää moniammatillista toimintaa, jonka keskiössä on lääkkeen käyttäjä eli potilas tai asiakas sekä hänen läheisensä. Potilaan ja asiakkaan ottaminen mukaan lääkehoidon suunnitteluun ja sitouttaminen lääkehoitoon lisäävät turvallisuutta.  

Lääkkeen käyttäjän tulee saada riittävät tiedot saamastaan lääkehoidosta. Toisaalta lääkettä käyttävän henkilön ja hänen läheisensä kokemuksia ja tuntemuksia lääkehoidosta ja sen toteuttamisesta tulee ottaa huomioon hoitoa toteutettaessa. 

LOVe-koulutuskokonaisuuteen kuuluvilla kursseilla (esim. LOP ja IV) käydään läpi myös potilaan ja asiakkaan ohjausta. VARO – Varmista turvallinen lääkehoito -kurssi antaa laajemman näkemyksen ja ajatuksia lääkitysturvallisuuden kehittämiseen omassa työssä.

Valmisteilla on myös MiniLAS-kurssi, jonka kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toimivat lasten ja nuorten lääkehoidon tukena toimivat henkilöt. Näillä epätyypillisillä alueilla korostuu muun muassa perheen huomioon ottaminen.