Lääkehoidon päivä 16.3.2023

Kansallista Lääkehoidon päivää vietetään 16.3.2023 teemalla Lääkehoidon avaimet – sujuvuutta lääkehoitopolullesi.

Lääkehoidon sujuvuutta voidaan tukea lisäämällä asiakkaan ja potilaan tietoisuutta hänen käyttämästään lääkityksestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä on antaa luotettavaa lääketietoa lääkkeen käyttäjälle.

WHO on listannut viisi keskeistä ajankohtaa, joissa tulee varmistaa, että lääkkeen käyttäjä saa riittävästi tietoa käyttämästään lääkehoidosta:

  1. Lääkkeen aloitus 
  2. Lääkkeen ottaminen 
  3. Lääkkeen lisääminen 
  4. Lääkityksen tarkastaminen 
  5. Lääkkeen lopettaminen 

Tutustu viiden kohdan kysymyslistaan LOVe – VARO – Varmista turvallinen lääkehoito -kurssilla. Kurssin esittely laakeosaaminen.fi-sivuilla.

Lisää tietoa lääkehoidon päivästä löydät Fimean verkkosivuilta: Lääkehoidon päivä.