Lapsen oikeuksien viikko 20.–26.11.2023

Lapsen oikeuksien viikolla teemana on: Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin. Osana hyvinvointia lapsilla on oikeus saada hänelle määrätty lääkehoito oikein ja turvallisesti toteutettuna. 

LOVe-koulutuskokonaisuudessa on huomioitu lasten ja nuorten lääkehoidon osaamisen eritystarpeita:  

  • Pian julkaistavan MiniLAS-kurssin avulla voidaan varmistaa lääkehoidon teoriaosaaminen esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, ja 
  • LAS – Lasten lääkehoito, on kohdennettu terveydenhuollon henkilöstölle. 

Lue lisää tietoa Lapsen oikeuksien päivästä ja viikosta Lastensuojelun Keskusliiton ylläpitämältä sivustolta www.lapsenoikeudet.fi