LOVe – nätutbildning för läkemedelsbehandling

LOVe nätutbildning material är avsedd för social- och hälsovården, kunder, företag och institutioners som genomför läkemedelsbehandling. Materialet har producerats av Kuopio universitetssjukhus (KYS) och Siun sote – Norra Karelen social- och hälsovården samkommun.

Utbildningsmaterialet är baserat på Social och hälsovårdsministeriets handbok för Säker läkemedelsbehandling, och ger möjligheten att upprätthålla yrkeskompetens. Studiematerialet används omfattande i Finland.

Vi startade samarbetet med Awanic Oy på våren 2011. För att säkerställa smidigt handläggning, hanteras utbildning relaterade frågor, kontakt och feedback av Awanic Oy, vilket är vid behov i kontakt med organisationer som utvecklar och upprätthåller kursen.

Du kan bekanta dig med den allmänna broschyren här

För mer information om kurserna hittar http://laakeosaaminen.fi/swe/natkurser/

LOVe_etusivun_kuva_1000

Kontakta oss!

Kontakta oss, om du vill ha mer information om LOVe – nätutbildning för läkemedelsbehandling!

Kontakta oss!