LOVe nätutbildning material är avsedd för social- och hälsovården, kunder, företag och institutioners som genomför läkemedelsbehandling. Materialet har producerats av Kuopio universitetssjukhus och samkommunen för sjukvårds- och socialservicen i Norra Karelen (PKSS).

Utbildningsmaterialet är baserat på Social och hälsovårdsministeriets handbok för Säker läkemedelsbehandling (2005:32), och ger möjligheten att upprätthålla yrkeskompetens. Studiematerialet används omfattande i Finland.

Vi startade samarbetet med Awanic Oy på våren 2011. För att säkerställa smidigt handläggning, hanteras utbildning relaterade frågor, kontakt och feedback av Awanic Oy, vilket är vid behov i kontakt med organisationer som utvecklar och upprätthåller kursen.

Du kan även bekanta dig med den allmänna broschyren här

LOVe_etusivun_kuva_1000

Kontakta oss!

Kontakta oss, om du vill ha mer information om LOVe – nätutbildning för läkemedelsbehandling!

Kontakta oss!