LOVe-COVID

LOVe-COVID-kurssi on tarkoitettu Covid-rokottamisen teoriaosaamisen varmistamiseen ensisijaisesti laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille, kuten sairaanhoitajille.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti koronarokotuksia saavat antaa jatkossa myös laboratoriohoitaja (bioanalyytikko AMK-koulutus) ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajatutkinnon sekä aiemman perushoitajatutkinnon suorittaneet.

STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan vaativan lääkehoidon toteuttaminen (johon myös rokottaminen luetaan) edellyttää lisäkoulutusta, osaamisen varmistamista ja lääkärin antamaa lupaa. Jos COVID-kurssia käytetään laboratoriohoitajien, lähi- ja perushoitajien osaamisen varmistamiseen, tulee heillä olla ennen tämän kurssin suorittamista käytynä rokottamisen lisäkoulutus.

Tämä koulutus ei ole rokottamisen lisäkoulutus vaan osaamisen varmistamiseen tarkoitettu kurssi.

Covid-19-rokoteosaamisen varmistaminen -kurssi (COVID) on saatavilla
Avaimet käteen -verkkokaupassa. Tunnukset ovat käyttäjäkohtaiset ja voimassa 6 kk.

COVID-kurssin sisältö:

  • Rokottamisen perusteet
  • Covid-19-rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvät keskeiset asiat
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Infektiotaudit ja rokotukset -verkkosivujen hyödyntäminen

Covid-19-rokoteosaamisen varmistaminen –kurssi on suoritettu, kun henkilö on:

  • Opiskellut Rokottamisen teoreettiset perusteet -oppitunnin.
  • Opiskellut Covid-19-rokoteosaaminen -oppitunnin ja suorittanut sen välitehtävistä hyväksytysti vähintään 80 %.
  • Opiskellut Rokottamisen tarkistuslista näyttöä varten -oppitunnin.
  • Suorittanut COVID-teoriatentin hyväksytysti (vähintään 80 % vastauksista oikein).

COVID-kurssin suoritus nousee erillisenä merkintänä tenttitodistukseen.

Covid-19-rokotuslupaa varten tulee lisäksi:

  • Perehtyä työyksikön Covid-19-rokottamiseen liittyviin ohjeisiin ja toimintatapoihin.
  • Näyttää käytännön rokoteosaaminen organisaation ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja osiosta voit tiedustella sähköpostitse osoitteesta love@awanic.fi