LOVe-koulutus laajentuu COVID-19-osiolla!

Erillinen Covid-19-oppitunti lisätään LOP-kurssin yhteydessä olevaan rokotelupakoulutukseen.

Oppitunti on LOP-kurssin tilaajille käytössä ilman erillistä lisäveloitusta. Covid-19-oppitunti sisältää tiiviin teoriaosan ja 20 välitehtävää, joista 80 % tulee saada oikein hyväksyttyä suoritusta varten. Jos henkilöllä on voimassa oleva rokotuslupa, on suositeltavaa suorittaa lisäksi Covid-19-oppitunti. Oppitunnin suoritus nousee erillisenä merkintänä palvelinmallissa olevaan todistukseen.

Covid-19-rokoteosaamisen varmistaminen -kurssi (COVID) on saatavilla
Avaimet käteen -verkkokaupassa. Tunnukset ovat käyttäjäkohtaiset ja voimassa 6 kk.

Kurssi on tarkoitettu niiden laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisen varmistamiseen, jotka antavat ainoastaan Covid-19-rokotteita. Jos henkilö antaa myös muita rokotteita, osaamisen varmistamisessa käytetään LOP-kurssin rokotelupakoulutusta ja sen yhteydessä olevaa Covid-19-oppituntia.

COVID-kurssin sisältö:

  • Rokottamisen perusteet
  • Covid-19-rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvät keskeiset asiat
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Infektiotaudit ja rokotukset -verkkosivujen hyödyntäminen

Covid-19-rokoteosaamisen varmistaminen –kurssi on suoritettu, kun henkilö on:

  • Opiskellut Rokottamisen teoreettiset perusteet -oppitunnin.
  • Opiskellut Covid-19-rokoteosaaminen -oppitunnin ja suorittanut sen välitehtävistä hyväksytysti vähintään 80 %.
  • Opiskellut Rokottamisen tarkistuslista näyttöä varten -oppitunnin.
  • Suorittanut COVID-teoriatentin hyväksytysti (vähintään 80 % vastauksista oikein).

COVID-kurssin suoritus nousee erillisenä merkintänä tenttitodistukseen.

Covid-19-rokotuslupaa varten tulee lisäksi:

  • Perehtyä työyksikön Covid-19-rokottamiseen liittyviin ohjeisiin ja toimintatapoihin.
  • Näyttää käytännön rokoteosaaminen organisaation ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja osiosta voit tiedustella sähköpostitse osoitteesta love@awanic.fi