LOVe-johtoryhmä tiedottaa kursseihin liittyvistä asioita uutiskirjein. Kirjeet lähetetään sähköpostilla LOVe-kursseja käyttävien organisaatioiden yhteyshenkilöille sekä julkaistaan tällä sivustolla.