LOP – Grundkunskaper i läkemedelsbehandling

Du kan hitta broschyren här


Nätlektioner

MODUL I: Grunderna i läkemedelsbehandling

 • Normer om läkemedelsbehandling
 • Läkemedels klassificering och informationssökning
 • Läkemedel i kroppen
 • Läkemedelsförsörjning
 • Aseptik som en del av säker läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsräkning och läkemedelsräkning övningstent

MODUL II: Läkemedelsbehandlingsprocessen

 • Utredning av medicinering
 • Bedömning och ordination av läkemedelsbehandling
 • Hantering av läkemedel
 • Administration av läkemedel via naturlig väg
 • Administrering av läkemedel under huden eller i muskel
 • Byte av läkemedelsfri infusionspåse
 • Läkemedlets administreringstid
 • Uppföljning av läkemedelsbehandlingens verkan
 • Patientrådgivning

MODUL III: Läkemedelsbehandling under speciella omständigheter

 • Faktorer som påverkar läkemedelsbehandling
 • Riskläkemedel
 • Vacciner
 • Medicinska gaser
 • Behandling av anafylaktisk reaktion
 • Agerande vid en felsituation

Tillstånd för HCI-läkemedelsbehandling

 • Vem får administrera HCI- eller N-läkemedel?
 • Gruppen läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet
 • Röd triangel
 • Förvaring av läkemedel
 • Kontroll av förbrukning
 • Kassering av läkemedel
 • Åtgärder för att förhindra missbruk
 • HCI-läkemedel

Vaccination tillstånd

 • Teoretiska grunder för vaccinering
 • Vacciner och sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering
 • Checklista för praktiska prestationer gällande vaccinationer

Online tentor

Programmet väljer slumpmässigt teorifrågor och räkningar från banken

Teori tentamen: 10 frågor (godkänt utförande krävs 80% av svaren rätt)
Räkneuppgifter tentamen: 5 räkningar (godkänt utförande krävs 100% av svaren rätt)
HCI tentamen: 15 frågor (godkänt utförande krävs 80% av svaren rätt)
Vaccination tentamen: 20 frågor (godkänt utförande krävs 80% av svaren rätt)


MiniLOP – Grundkunskaper i läkemedelsbehandling för personer utan utbildning i läkemedelsbehandling


Nätlektioner

MODUL I: Grunderna i läkemedelsbehandling

 • Normer om läkemedelsbehandling
 • Vad är ett läkemedel?
 • Läkemedelsförsörjning
 • Läkemedelsförsörjning
 • Aseptik som en del av säker läkemedelsbehandling

MODUL II: Läkemedelsbehandlingsprocessen

 • Hantering av läkemedel
 • Administration av läkemedel via naturlig väg
 • Administrering av läkemedel under huden eller i muskel
 • Läkemedlets administreringstid

MODUL III: Läkemedelsbehandling under speciella omständigheter

 • Läkemedel som används inom socialvården
 • HCI-läkemedel
 • Behandling av anafylaktisk reaktion
 • Agerande vid en felsituation

Online tentor

Teori tentamen:
Programmet väljer slumpmässigt 10 frågor från banken
Godkänt utförande krävs 80% av svaren rätt


IV – Intravenös läkemedels- och vätskebehandling

Du kan hitta broschyren här


Nätlektioner

Grunderna i intravenös läkemedels- och vätskebehandling

 • Ansvar och skyldigheter
 • Allmänt om intravenös läkemedels- och vätskebehandling
 • Intravenösa läkemedel och vätskor samt deras förvaring
 • Identifiering av och agerande i risksituationer
 • Läkemedelsräkning – IV och läkemedelsräkning övningstent

Genomförandet av intravenös läkemedels- och vätskebehandling

 • Aseptik
 • Utrustning, hantering och läkemedelstillsatser
 • Hantering av IV-läkemedel och läkemedelstillsatser
 • Perifer kanylering
 • Tillförsel av läkemedel för administrering i central ven
 • Patientuppföljning och dokumentation

IV – vätskebehandling

 • Vätskebalansen och rubbningar i kroppens vätskebalans, samt syra-bas-balansen
 • Planering, reglering och kontroll av vätskebalans

Online tentor

Programmet väljer slumpmässigt frågor och räkningar från banken

Teori tentamen: 10 frågor (godkänt utförande krävs 80% av svaren rätt)
Räkneuppgifter tentamen: 5 räkningar (godkänt utförande krävs 100% av svaren rätt)


KIPU – Läkemedelsbehandling vid smärta

Du kan hitta broschyren här


Nätlektioner

DEL 1 –  Grundkunskaper om smärta

 • Grundkunskaper om smärta och dess utvärdening
 • Smärtstillande läkemedel
 • Utmanande patientgrupper
 • Vägledning och rådgivning vid smärtstillande läkemedelsbehandling

DEL 2 – Smärtstillande läkemedelsbehandling vid olika situationer

 • Perioperativ smärtlindring
 • Kronisk smärta
 • Cancersmärta
  • Användning av smärtpump vid behandling mot smärta
 • PCA och andra specialmetoder
  • Spinalbedövning
  • Epiduralkatetern läge
  • PCA
  • Ytbedövning
  • Bedövning av femoralisnerven
  • Ledningsbedövning och infiltrationsbedövning
  • Långvarig plexusbedövning

Online tentor

Teori tentamen:
Båda del har sin egen teori tentamen
Programmet väljer slumpmässigt 10 frågor från banken
Godkänt utförande krävs 80% av svaren rätt


Kontakta oss!

Kontakta oss, om du vill ha mer information om LOVe – nätutbildning för läkemedelsbehandling!

Kontakta oss!