LOP – Grundkunskaper i läkemedelsbehandling

Du kan hitta broschyren här

Nätlektioner

MODUL I: Grunderna i läkemedelsbehandling

 • Normer om läkemedelsbehandling
 • Läkemedels klassificering och informationssökning
 • Läkemedel i kroppen
 • Läkemedelsförsörjning
 • Aseptik som en del av säker läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsräkning och läkemedelsräkning övningstent

MODUL II: Läkemedelsbehandlingsprocessen

 • Utredning av medicinering
 • Bedömning och ordination av läkemedelsbehandling
 • Hantering av läkemedel
 • Administration av läkemedel via naturlig väg
 • Administrering av läkemedel under huden eller i muskel
 • Byte av läkemedelsfri infusionspåse
 • Läkemedlets administreringstid
 • Uppföljning av läkemedelsbehandlingens verkan
 • Patientrådgivning

MODUL III: Läkemedelsbehandling under speciella omständigheter

 • Faktorer som påverkar läkemedelsbehandling
 • Riskläkemedel
 • HCI-läkemedel
 • Vacciner
 • Medicinska gaser
 • Behandling av anafylaktisk reaktion
 • Agerande vid en felsituation

Online tentor

Programmet väljer slumpmässigt teorifrågor och räkningar från banken
Teori examen: 10 frågor (godkänt utförande krävs 80% av svaren rätt)
Examen i läkemedelsräkning: 5 räkningar (godkänt utförande krävs 100% av svaren rätt)

IV – Intravenös läkemedels- och vätskebehandling

Du kan hitta broschyren här

Nätlektioner

Grunderna i intravenös läkemedels- och vätskebehandling

 • Ansvar och skyldigheter
 • Allmänt om intravenös läkemedels- och vätskebehandling
 • Intravenösa läkemedel och vätskor samt deras förvaring
 • Identifiering av och agerande i risksituationer
 • Läkemedelsräkning – IV och läkemedelsräkning övningstent

Genomförandet av intravenös läkemedels- och vätskebehandling

 • Aseptik
 • Utrustning, hantering och läkemedelstillsatser
 • Hantering av IV-läkemedel och läkemedelstillsatser
 • Perifer kanylering
 • Tillförsel av läkemedel för administrering i central ven
 • Patientuppföljning och dokumentation

IV – vätskebehandling

 • Vätskebalansen och rubbningar i kroppens vätskebalans, samt syra-bas-balansen
 • Planering, reglering och kontroll av vätskebalans

Online tentor

Programmet väljer slumpmässigt frågor och räkningar från banken
Teori examen: 10 frågor (godkänt utförande krävs 80% av svaren rätt)
Examen i läkemedelsräkning: 5 räkningar (godkänt utförande krävs 100% av svaren rätt)

KIPU – Läkemedelsbehandling vid smärta

Du kan hitta broschyren här

Nätlektioner

Vad är smärta?

 • Grundkunskaper om smärta

Peroral läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • Antiinflammatoriska NSAID -preparat
 • Opioider
 • Medicinsk behandling av neuropatisk smärta

Epidural smärtbehandling

 • Grunderna i epidural läkemedelsbehandling
 • Genomförandet av epidural smärtbehandling

PCA och andra specialmetoder

Online tentor

Teori examen:
Programmet väljer slumpmässigt 10 frågor från banken
Godkänt utförande krävs 80% av svaren rätt
För mer information: love@awanic.fi

Kontakta oss!

Kontakta oss, om du vill ha mer information om LOVe – nätutbildning för läkemedelsbehandling!

Kontakta oss!