Anmäla sig till LOVe –kursen

Kursen kan beställs med Allt i ett –modellen via e-post – beställningar till love@awanic.fi

 • Vi behöver följande information för beställning:
  • Kursdeltagares namn och e-postadress
  • Valda kurser
  • Faktureringsinformation
  • Tentamensövervakara och hens e-postadress, om det redan är känt
 • Flera deltagare kan anmälas samtidigt, varvid beställning kan göras t.ex förman.
Du kan beställa via e-post till love@awanic.fi

Information om Allt i ett –modellen

Allt i ett –modellen är lättast och snabbast sätt för privatperson och småföretag att utföra LOVe-kurser.

 • Vi levererar kontot till nätutbildning material direkt till kursdeltagares e-postadress.
 • Det är möjligt att studera fritt beställda kurser under giltighet tid.
  • Tentamen utförs under övervakning av en tentamensövervakare (t.ex förman), som öppnar tentamen med provnyckeln skickat till hen.
 • Priset för Allt i ett –modellen är 100€ / kursdeltagare / kurs. Moms 24 % läggs på priser. Användarnamn och lösenord är giltiga i 6 månader.

Onlinetjänsten ger direkt tillgång till kursmaterial med kontot vi skickar.

 • Kursmaterialet är helt online och att använda den behöver bara en Internet-anslutning och webbläsare (t.ex Google Chrome).
 • Tillgängliga kurser finns på laakeosaaminen.fi/swe/natkurser/.

Information om att utföra tentamen

Tentamen utförs under övervakning av en tentamensövervakare.

  • Utförande av tentamen är möjlig antingen självorganiserade eller på våra kontor.
  • Utförande av tentamen kan organisera sig genom att fråga en förman eller kollega till en tentamensövervakare.
  • Samma prov kan försökas upp till tre gånger, med 5 dagar mellan försöken.

Server modellen

Server modellen är en lösning för att skapa en dedikerad LOVe-miljö för kunden.

Det finns också en server modell för företag, där vi kan göra ett separat erbjudande om du ger en grov uppskattning av antalet anställda. Det är billigare om det finns fler är 20 deltagare per år och behovet av utbildning är kontinuerlig. Anbudsbegäran kan göra för oss via e-post.